Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 08 xuất bản ngày 20-07-2012: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 04 đến trang 09)
13-07-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 10 đến trang 11)
13-07-2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè và thị xã Lai Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ để thành lập huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu. (từ trang 12 đến trang 16)
13-07-2012 Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2012. (từ trang 17 đến trang 18)
13-07-2012 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp. (từ trang 19 đến trang 20)
13-07-2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 21 đến trang 22)
13-07-2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020. (từ trang 23 đến trang 31)
13-07-2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 32 đến trang 37)
13-07-2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 38 đến trang 39)
13-07-2012 Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020. (từ trang 40 đến trang 46)
13-07-2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp Ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu. (từ trang 47 đến trang 48)
13-07-2012 Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 49 đến trang 51)
13-07-2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) tỉnh Lai Châu. (từ trang 52 đến trang 62)
13-07-2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 63 đến trang 65)
13-07-2012 Nghị quyết số : 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 66 đến trang 68)
04-07-2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015. (từ trang 69 đến trang 79)
3,562,512 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner