Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 10 xuất bản ngày 25-09-2012: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-08-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011- 2020. (từ trang 03 đến trang 15)
22-08-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. (từ trang 16 đến trang 18)
30-08-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 19 đến trang 20)
31-08-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 21 đến trang 28)
05-09-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 29 đến trang 42)
12-09-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 43 đến trang 44)
05-09-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 45 đến trang 47)
13-09-2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII. (từ trang 48 đến trang 52)
18-09-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012. (từ trang 53 đến trang 55)
25-09-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh 16 của UBTVQH12 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 56 đến trang 58)
22-08-2012 Quyết định số 867/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu. (từ trang 59 đến trang 60)
22-08-2012 Quyết định số 868/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Y học tỉnh Lai Châu. (từ trang 61 đến trang 62)
22-08-2012 Quyết định số 869/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Đông Y tỉnh Lai Châu. (từ trang 63 đến trang 64)
22-08-2012 Quyết định số 870/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh uBND về việc thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Sìn Hồ. (từ trang 65 đến trang 66)
22-08-2012 Quyết định số 871/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 67 đến trang 68)
23-08-2012 Quyết định số 877/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2020. (từ trang 69 đến trang 78)
31-08-2012 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15-NQ-TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. (từ trang 79 đến trang 86)
3,559,979 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner