Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2012 Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp Ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020. 
13-07-2012 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020. 
13-07-2012 Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp. 
13-07-2012 Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức hành chính tỉnh Lai Châu năm 2012. 
13-07-2012 Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè và thị xã Lai Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ để thành lập huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2012 Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012. 
13-07-2012 Nghị quyết số : 48/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
09-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 
09-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2015. 
09-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,561,847 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner