Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 8-2016: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-07-2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 
28-07-2016 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016. 
28-07-2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
28-07-2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu. 
28-07-2016 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu. 
28-07-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2016. 
28-07-2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. 
28-07-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác phát sinh trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 
28-07-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-07-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-07-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. 
28-07-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016 - 2020. 
28-07-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 
28-07-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-07-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020. 
28-07-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021. 
28-07-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016 - 2020. 
28-07-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 
28-07-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 
22-07-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,697,087 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner