Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 05 xuất bản ngày 24-10-2023: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2023 Nghị quyết số 41/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức thưởng đối với học sinh, giáo viên, chuyên gia, người phụ trách trong công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 08)
17-10-2023 Nghị quyết số 42/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 09 đến trang 12)
17-10-2023 Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và những người không hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước tham gia công tác đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 13 đến trang 15)
05-09-2023 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 16 đến trang 23)
08-09-2023 Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 24 đến trang 27)
20-09-2023 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 28 đến trang 29)
04-10-2023 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 30 đến trang 46)
04-10-2023 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người được huy động tham gia hoạt động Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 47 đến trang 48)
12-10-2023 Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 49 đến trang 50)
16-10-2023 Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 51 đến trang 52)
18-10-2023 Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 53 đến trang 65)
4,258,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner