Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 03 xuất bản ngày 20-03-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ chuyển đổi, góp đất thực hiện chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 06)
14-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Ban hành cơ chế quản lý và thực hiện di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 07 đến trang 14)
17-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. (từ trang 15 đến trang 25)
31-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát triển rừng. (từ trang 26 đến trang 27)
05-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Ban hành Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý, thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. (từ trang 28 đến trang 44)
22-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu. (từ trang 45 đến trang 49)
27-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 50 đến trang 52)
27-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. (từ trang 53 đến trang 57)
31-01-2008 Quyết định số 166/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc: Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, Bảng lương nhân công trong XDCB. (từ trang 58 đến trang 124)
27-02-2008 Quyết định số 251/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 125 đến trang 145)
04-03-2008 Công văn số 124/UBND-CN của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Thực hiện nội dung Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 146 đến trang 148)
3,663,485 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner