Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2008 Nghị quyết số 127/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu. 
04-08-2008 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2009. 
04-08-2008 Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung cính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, hỗ trợ cán bộ luân chuyển và tăng cường xuống cơ sở tại Nghị quyết số: 13/2004/NQ-HĐND ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh. 
04-08-2008 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục bậc Trung học phổ thông. 
04-08-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. 
04-08-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và một số giải pháp bổ sung trong 6 tháng cuối năm 2008. 
04-08-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
04-08-2008 Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. 
29-07-2008 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Ban Văn hoá - Xã hội, Thành viên Ban Văn hoá - Xã hội; Thành viên Ban Pháp chế và Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. 
29-07-2008 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. 
29-07-2008 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. 
29-07-2008 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. 
11-12-2007 Nghị quyết số 111/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2008. 
11-12-2007 Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII. 
11-12-2007 Nghị quyết số 109/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp ngân sách nhà nước. 
11-12-2007 Nghị quyết số 108/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 
11-12-2007 Nghị quyết số 107/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007; Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2008 tỉnh Lai Châu. 
11-12-2007 Nghị quyết số 106/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2008. 
11-12-2007 Nghị quyết số 105/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định mức thu do các nhà đầu tư nộp ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đối với những dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lai Châu. 
11-12-2007 Nghị quyết số 104/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,431,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner