Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 7-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2011 Quyết định số 884/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
19-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011-2016. 
06-06-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. 
01-06-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
20-05-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại bằng nguồn vốn Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 
28-04-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-04-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
14-04-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-04-2011 Quyết định số 450/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. 
09-04-2011 Quyết định số 449/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Công tác Thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,436,000 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner