Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 8-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2011 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2011; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011. 
16-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012-2015. 
16-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 
16-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thông qua Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020”. 
16-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác. 
16-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu. 
16-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 
16-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới một số xã để thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 
16-07-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Lai Châu. 
16-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. 
16-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020. 
14-07-2011 Quyết định số 828/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
12-07-2011 Quyết định số 816/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ubnd tỉnh, chủ tịch ubnd tỉnh Lai Châu. 
12-07-2011 Quyết định số 815/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,436,640 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner