Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2007 Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2015. 
20-07-2007 Nghị quyết số 95/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2015. 
20-07-2007 Nghị quyết số 94/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu - chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2007. 
20-07-2007 Nghị quyết số 93/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 
20-07-2007 Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007. 
20-07-2007 Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
17-07-2007 Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án “Đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hoá cơ sở trong giai đoạn tới”. 
17-07-2007 Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh Lai Châu năm 2009. 
17-07-2007 Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,387,780 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner