Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 10-05-2010: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-04-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 06)
08-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định công tác đo đạc thủ công, xây dựng bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất phát triển cao su. (từ trang 07 đến trang 16)
18-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu. (từ trang 17 đến trang 34)
20-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo và bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 35 đến trang 36)
12-03-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về công tác thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 37 đến trang 50)
31-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 cho các đơn vị được giao dự toán trợ giá, trợ cước năm 2010. (từ trang 51 đến trang 52)
12-01-2010 Quyết định số 13/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực phía Bắc huyện Mường Tè. (từ trang 53 đến trang 55)
12-01-2010 Quyết định số 14/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực phía Nam huyện Mường Tè. (từ trang 56 đến trang 58)
12-01-2010 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Nậm Na huyện Sìn Hồ. (từ trang 59 đến trang 61)
13-01-2010 Quyết định số 56/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Thương mại biên giới tỉnh Lai Châu. (từ trang 62 đến trang 63)
13-01-2010 Quyết định số 66/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 06/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu V/v kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại. (trang 64)
13-01-2010 Quyết định số 80/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2010. (từ trang 65 đến trang 78)
14-01-2010 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt số đối tượng được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo - đợt I năm 2010 của tỉnh Lai Châu. (từ trang 79 đến trang 82)
15-01-2010 Quyết định số 97/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010. (từ trang 83 đến trang 84)
09-02-2010 Quyết định số 224/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt số đối tượng được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo - đợt II năm 2010 của tỉnh Lai Châu. (từ trang 85 đến trang 86)
09-03-2010 Quyết định số 275/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phân bổ gạo cứu đói cho các huyện, Thị xã năm 2010. (từ trang 87 đến trang 89)
09-03-2010 Quyết định số 276/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. (từ trang 90 đến trang 92)
09-03-2010 Quyết định số 277/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Đội Quản lý thị trường số 8 (tại huyện Tân Uyên) trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương. (từ trang 93 đến trang 94)
19-03-2010 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt số đối tượng được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo - đợt III năm 2010 của tỉnh Lai Châu. (từ trang 95 đến trang 96)
30-03-2010 Quyết định số 381/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Kiện toàn Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 97 đến trang 98)
30-03-2010 Quyết định số 382/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 99 đến trang 100)
31-03-2010 Quyết định số 386/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước và cán bộ, công chức xã, (phường, thị trấn) của tỉnh Lai Châu năm 2010. (từ trang 101 đến trang 114)
09-04-2010 Quyết định số 425/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phân loại đơn vị hành chính các xã mới được chia tách theo Nghị định của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 115 đến trang 117)
12-04-2010 Quyết định số 435/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành danh mục, mức thu một phần viện phí đối với các cơ sở y tế tuyến xã khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 118 đến trang 121)
19-04-2010 Quyết định số 453/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh đang học tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các huyện. (trang 122)
19-04-2010 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phân bổ chi tiết nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại tỉnh Lai Châu năm 2010. (từ trang 123 đến trang 127)
4,179,171 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner