Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Công báo số 06 xuất bản ngày 25-11-2007: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-09-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở Tư pháp và cơ câu tổ chức của các cơ quan Tư pháp tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 11)
26-09-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải giai đoạn 2006 - 2020 tỉnh Lai Châu. (từ trang 12 đến trang 21)
08-10-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. (từ trang 22 đến trang 23)
18-10-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 24 đến trang 67)
05-11-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Qui chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX môtô hạng A1 chơ đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp. (từ trang 68 đến trang 78)
09-11-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành mức thu một phần viện phí đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 79 đến trang 126)
06-08-2007 Quyết định số 935/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 01/2007/QĐ - UBND Ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 127 đến trang 128)
09-10-2007 Quyết định số 1405/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Lai Châu. (từ trang 129 đến trang 136)
24-09-2007 Công văn số 810/UBND-TH của Uỷ ban nhân dân tỉnh lập, trình duyệt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nguồn NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 137 đến trang 140)
08-10-2007 Công văn số 853/UBND-CN của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Đính chính Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh. (trang 141)
4,388,962 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner