Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Tháng 9-2016: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-09-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
01-09-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về việc thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
01-09-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 
01-09-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
30-08-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021. 
26-08-2016 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. 
26-08-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức thu và quản lý, sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
25-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
23-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ - UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định thực hiện thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021. 
23-08-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu. 
23-08-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu. 
09-08-2016 Quyết định số 267/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân công nhiệm vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,588,555 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner