Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 57 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
24-11-2016 Công văn số 2374/UBND-TM của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v đính chính văn bản. 
21-11-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định kèm Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý. 
18-11-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý. 
18-11-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; bãi bỏ Mục 3, Phần III của danh mục, mức thu phí và Mục 7 Phần I về tỷ lệ trích nộp ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
18-11-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi Khoản III, bổ sung Khoản IV Điều 3 Quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu. 
14-11-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu. 
10-11-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
04-11-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-10-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. 
12-10-2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
12-10-2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Lai Châu. 
23-09-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí xác định khu vực, vị trí và một số nội dung định giá đất cụ thể, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
23-09-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
16-09-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. 
14-09-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
01-09-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về việc thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
01-09-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 
01-09-2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
30-08-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
2,903,875 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner