Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 02-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu. 
30-12-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
29-12-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu quy định chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-12-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 – 2015. 
23-12-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2010. 
23-12-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định mức thu và mức miễn thuỷ lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
18-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. 
10-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã. 
10-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,220,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner