Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 01-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2009 Nghị quyết số 162/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 161/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2009 và kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN năm 2010 tỉnh Lai Châu. 
10-12-2009 Nghị quyết số 159/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu. 
10-12-2009 Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu huỷ tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2009 Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu. 
10-12-2009 Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 153/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 
10-12-2009 Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2008. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,339,083 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner