Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 03 xuất bản ngày 15-01-2013: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 93)
21-12-2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 94 đến trang 120)
28-12-2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 121 đến trang 130)
28-12-2012 Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 131 đến trang 139)
28-12-2012 Quyết định số 1690/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. (từ trang 140 đến trang 145)
4,221,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner