Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 01-02-2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2015 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 43)
11-12-2015 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 44 đến trang 84)
11-12-2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 85 đến trang 110)
11-12-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 111 đến trang 131)
11-12-2015 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định vô hình; danh mục và giá quy ước tài sản cố định đặc biệt trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi tỉnh quản lý. (từ trang 132 đến trang 137)
11-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu. (từ trang 138 đến trang 153)
11-12-2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. (từ trang 154 đến trang 169)
21-12-2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 170 đến trang 185)
31-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 186 đến trang 193)
3,663,171 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner