Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2016 Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu. 
10-12-2016 Nghị quyết số 72/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách nội trú theo Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015. 
10-12-2016 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 
10-12-2016 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chia tách, thành lập bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 
10-12-2016 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2017. 
10-12-2016 Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 
10-12-2016 Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020. 
10-12-2016 Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, tỉnh Lai Châu. 
10-12-2016 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017. 
10-12-2016 Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015. 
10-12-2016 Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 
10-12-2016 Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020. 
10-12-2016 Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương. 
10-12-2016 Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 
10-12-2016 Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017. 
14-10-2016 Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh; bãi bỏ Mục 3, Phần III, Phụ lục A và Mục 7, Phần I, Phụ lục C quy định tại Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
14-10-2016 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu. 
14-10-2016 Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2016 - 2020. 
14-10-2016 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 
14-10-2016 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
3,604,461 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner