Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 02 xuất bản ngày 20-03-2008: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2007 Nghị quyết số 97/2007/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 03 đến trang 25)
10-12-2007 Nghị quyết số 98/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc: Chia tách các xã thuộc các huyện Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè; giải thể thị trấn Nông Trường huyện Than Uyên để thành lập thị trấn Tân Uyên huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu. (từ trang 26 đến trang 28)
10-12-2007 Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chia tách huyện Than Uyên thành 02 huyện là: Huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Lai Châu. (từ trang 29 đến trang 30)
10-12-2007 Nghị quyết số 100/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2008. (từ trang 31 đến trang 32)
10-12-2007 Nghị quyết số 101/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2008. (từ trang 33 đến trang 34)
11-12-2007 Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. (từ trang 35 đến trang 40)
11-12-2007 Nghị quyết số 103/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ và phát triển rừng. (từ trang 41 đến trang 42)
11-12-2007 Nghị quyết số 104/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 43 đến trang 44)
11-12-2007 Nghị quyết số 105/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định mức thu do các nhà đầu tư nộp ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đối với những dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 45 đến trang 51)
11-12-2007 Nghị quyết số 106/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2008. (từ trang 52 đến trang 79)
11-12-2007 Nghị quyết số 107/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007; Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2008 tỉnh Lai Châu. (từ trang 80 đến trang 87)
11-12-2007 Nghị quyết số 108/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 88 đến trang 89)
11-12-2007 Nghị quyết số 109/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp ngân sách nhà nước. (từ trang 90 đến trang 97)
11-12-2007 Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII. (từ trang 98 đến trang 100)
11-12-2007 Nghị quyết số 111/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2008. (trang 101)
3,604,873 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner