Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 06 xuất bản ngày 15-10-2008: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-09-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. (từ trang 03 đến trang 06)
17-09-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 07 đến trang 08)
25-08-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 09 đến trang 21)
10-09-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. (từ trang 22 đến trang 28)
10-09-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. (từ trang 29 đến trang 39)
10-09-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu. (từ trang 40 đến trang 49)
10-09-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu. (từ trang 50 đến trang 58)
10-09-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. (từ trang 59 đến trang 67)
30-09-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 68 đến trang 75)
11-09-2008 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Quy định trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 76 đến trang 79)
15-09-2008 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (trang 80)
3,432,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner