Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 3-2008: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-03-2008 Công văn số 124/UBND-CN của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Thực hiện nội dung Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
27-02-2008 Quyết định số 251/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2008. 
27-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. 
27-02-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
22-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Lai Châu. 
05-02-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Ban hành Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý, thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008. 
31-01-2008 Quyết định số 166/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc: Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công XDCT, Bảng lương nhân công trong XDCB. 
31-01-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ phát triển rừng. 
17-01-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. 
14-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v: Ban hành cơ chế quản lý và thực hiện di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
04-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ chuyển đổi, góp đất thực hiện chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
11-12-2007 Nghị quyết số 111/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2008. 
11-12-2007 Nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII. 
11-12-2007 Nghị quyết số 109/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích, nộp ngân sách nhà nước. 
11-12-2007 Nghị quyết số 108/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 
11-12-2007 Nghị quyết số 107/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007; Kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2008 tỉnh Lai Châu. 
11-12-2007 Nghị quyết số 106/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2008. 
11-12-2007 Nghị quyết số 105/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định mức thu do các nhà đầu tư nộp ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, nâng cấp, tu bổ, xây dựng mới cơ sở hạ tầng đối với những dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lai Châu. 
11-12-2007 Nghị quyết số 104/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010. 
11-12-2007 Nghị quyết số 103/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ lương thực cho 5 dân tộc đặc biệt khó khăn nhằm bảo vệ và phát triển rừng. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,695,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner