Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 29-12-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2015 Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 04 đến trang 12)
11-12-2015 Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016. (từ trang 13 đến trang 20)
11-12-2015 Nghị quyết số 138/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 21 đến trang 22)
11-12-2015 Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. (từ trang 23 đến trang 30)
11-12-2015 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 31 đến trang 55)
11-12-2015 Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016. (từ trang 56 đến trang 75)
11-12-2015 Nghị quyết số 142/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 76 đến trang 91)
11-12-2015 Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 92 đến trang 93)
11-12-2015 Nghị quyết số 146/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. (từ trang 94 đến trang 96)
11-11-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. (từ trang 97 đến trang 104)
11-11-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 105 đến trang 124)
27-11-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu. (từ trang 125 đến trang 143)
30-11-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý. (từ trang 144 đến trang 150)
09-12-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND, ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 151 đến trang 156)
11-12-2015 Nghị quyết số 143/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giải thể, chia tách, thành lập các bản, khu phố thuộc xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. (từ trang 157 đến trang 160)
11-12-2015 Nghị quyết số 145/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016. (từ trang 161 đến trang 163)
4,232,814 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner