Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 01 xuất bản ngày 15-01-2012: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán NSĐP năm 2009 và quyết toán NSĐP năm 2010. (từ trang 03 đến trang 05)
09-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 06 đến trang 32)
09-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2012. (từ trang 33 đến trang 43)
09-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012. (từ trang 44 đến trang 49)
09-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 50 đến trang 51)
09-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2012. (từ trang 52 đến trang 53)
09-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2012. (từ trang 54 đến trang 55)
09-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập thành phố Lai Châu vào năm 2015. (từ trang 56 đến trang 60)
09-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 61 đến trang 62)
09-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015. (từ trang 63 đến trang 67)
09-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 68 đến trang 69)
09-12-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 70 đến trang 74)
09-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 17/2011/NQ – HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND khóa XIII ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác. (từ trang 75 đến trang 76)
09-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020. (từ trang 77 đến trang 80)
3,559,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner