Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 30-01-2012: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể một số nội dung trong công tác bồi thường, di dân Tái định cư dự án thủy điện Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 14)
09-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2011 đối với một số đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND huyện Tân Uyên. (từ trang 15 đến trang 18)
09-12-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. (từ trang 19 đến trang 47)
22-12-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 35/2005/QĐ – UBND ngày 14/4/2005 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm. (từ trang 48 đến trang 49)
23-12-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu. (từ trang 50 đến trang 60)
28-12-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu. (từ trang 61 đến trang 76)
29-12-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 77 đến trang 176)
28-12-2011 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012. (từ trang 177 đến trang 192)
3,559,721 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner