Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 07 xuất bản ngày 20-06-2012: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-03-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ – UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 04 đến trang 11)
28-03-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 12 đến trang 13)
03-04-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 14 đến trang 23)
06-04-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện xác định học sinh không thể đi từ nhà đến trường và trở về trong ngày đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 24 đến trang 25)
08-05-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ – UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 26 đến trang 27)
13-06-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 28 đến trang 29)
13-06-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 30 đến trang 32)
26-03-2012 Quyết định số 299/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2012. (từ trang 33 đến trang 53)
29-03-2012 Quyết định số 315/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010 – 2015). (từ trang 54 đến trang 57)
30-03-2012 Quyết định số 324/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch các điểm nối đường tỉnh, đường huyện và các đường nhánh vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020. (từ trang 58 đến trang 76)
19-04-2012 Quyết định số 386/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thị xã Lai Châu. (từ trang 77 đến trang 78)
09-05-2012 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lai Châu. (từ trang 79 đến trang 80)
09-05-2012 Quyết định số 481/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu. (từ trang 81 đến trang 82)
09-05-2012 Quyết định số 482/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Luật gia huyện Than Uyên. (từ trang 83 đến trang 84)
09-05-2012 Quyết định số 483/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Luật gia huyện Tam Đường. (từ trang 85 đến trang 86)
09-05-2012 Quyết định số 484/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Luật gia thị xã Lai Châu. (từ trang 87 đến trang 88)
09-05-2012 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Luật gia huyện Sìn Hồ. (từ trang 89 đến trang 90)
09-05-2012 Quyết định số 486/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Luật gia huyện Phong Thổ. (từ trang 91 đến trang 92)
3,559,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner