Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 01-2012: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2011 Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-12-2011 Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lai Châu. 
28-12-2011 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012. 
23-12-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu. 
22-12-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 35/2005/QĐ – UBND ngày 14/4/2005 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đi nghỉ phép hàng năm. 
09-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
09-12-2011 Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
09-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 
09-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2015. 
09-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2011 đối với một số đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND huyện Tân Uyên. 
09-12-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-12-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020. 
09-12-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 17/2011/NQ – HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND khóa XIII ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học và thu hút những người tình nguyện đến Lai Châu công tác. 
09-12-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-12-2011 Nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-12-2011 Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015. 
09-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-12-2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập thành phố Lai Châu vào năm 2015. 
09-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2012. 
09-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2012. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,561,258 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner