Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 70 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
15-11-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-11-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
31-10-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
12-10-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-10-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và UBND các cấp. 
02-10-2012 Quyết định số 1040/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu đến năm 2020. 
28-09-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-09-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
25-09-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh 16 của UBTVQH12 về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
19-09-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu. 
19-09-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
19-09-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
19-09-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
19-09-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
18-09-2012 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012. 
13-09-2012 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền để cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII. 
12-09-2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
05-09-2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
05-09-2012 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
3,558,949 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner