Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 11-01-2019: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 22)
16-11-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 23 đến trang 47)
16-11-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 48 đến trang 49)
05-12-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu. (từ trang 50 đến trang 58)
10-12-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 59 đến trang 89)
10-12-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 90 đến trang 94)
10-12-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 95 đến trang 103)
10-12-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 104 đến trang 121)
14-12-2018 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. (từ trang 122 đến trang 212)
21-12-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 213 đến trang 219)
4,412,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner