Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 01-2011: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
31-12-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND, ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu. 
23-12-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
23-12-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản chát trên địa tỉnh Lai Châu. 
22-12-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-12-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
10-12-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách Địa phương năm 2011. 
08-12-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. 
08-12-2010 Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện, chính sách đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học; bác sỹ, dược sỹ: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020. 
07-12-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011. 
02-12-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp và cơ cấu tổ chức của các cơ quan Tư pháp tỉnh Lai Châu. 
02-12-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu. 
02-12-2010 Quyết định số 1631/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Tè. 
02-12-2010 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ. 
02-12-2010 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ. 
02-12-2010 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam đường. 
02-12-2010 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Lai Châu. 
02-12-2010 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên. 
02-12-2010 Quyết định số 1625/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Than Uyên. 
02-12-2010 Quyết định số 1624/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
4,396,699 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner