Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 08 xuất bản ngày 25-12-2006: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 03 đến trang 08)
09-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007. (từ trang 09 đến trang 16)
09-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2007 và thời kỳ ổn định 2007 – 2010. (từ trang 17 đến trang 24)
09-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2007. (từ trang 25 đến trang 27)
09-12-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 28 đến trang 36)
09-12-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên thôn, bản, tổ dân phố và nhân viên y tế bản. (từ trang 37 đến trang 41)
09-12-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2007. (từ trang 42 đến trang 66)
09-12-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua Chương trình thí điểm khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng phòng hộ rất xung yếu tại 21 xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 67 đến trang 76)
09-12-2006 Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2007. (từ trang 77 đến trang 78)
09-12-2006 Nghị quyết số 84/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2007. (trang 79)
09-12-2006 Nghị quyết số 86/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án “Đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2010”. (từ trang 80 đến trang 82)
09-12-2006 Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010”. (từ trang 83 đến trang 85)
20-11-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: báo chí, phát thanh - truyền hình , xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật. (từ trang 86 đến trang 89)
30-11-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định về lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 90 đến trang 109)
04-12-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định tiêu chí phân loại cấp độ khó khăn trong các thôn bản đặc biệt khó khăn của xã khu vực II và trong các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Lai Châu. (từ trang 110 đến trang 114)
4,303,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner