Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 28-05-2024: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-04-2024 Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 10)
17-04-2024 Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030. (từ trang 11 đến trang 20)
17-04-2024 Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung, mức chi cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 21 đến trang 25)
17-04-2024 Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026. (từ trang 26 đến trang 28)
17-04-2024 Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 29 đến trang 33)
27-03-2024 Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 34 đến trang 37)
27-03-2024 Quyết định số 10/2024/QÐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 38 đến trang 40)
28-03-2024 Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 41 đến trang 69)
05-04-2024 Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 70 đến trang 84)
26-04-2024 Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 85 đến trang 88)
02-05-2024 Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 89 đến trang 112)
10-05-2024 Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về lĩnh vực quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 113 đến trang 116)
17-04-2024 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương khởi công mới giai đoạn 2021-2025. (từ trang 117 đến trang 123)
17-04-2024 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. (từ trang 124 đến trang 126)
17-04-2024 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch suối Phiêng Phát, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. (từ trang 127 đến trang 130)
17-04-2024 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. (từ trang 131 đến trang 134)
4,398,137 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner