Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2010 Nghị quyết số 194/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-12-2010 Nghị quyết số 193/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 
09-12-2010 Nghị quyết số 191/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2011. 
09-12-2010 Nghị quyết số 190/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lai Châu năm 2011. 
09-12-2010 Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. 
09-12-2010 Nghị quyết số 188/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua Quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-12-2010 Nghị quyết số 187/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu về Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; Đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh. 
09-12-2010 Nghị quyết số 186/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
09-12-2010 Nghị quyết số 185/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Lai Châu. 
09-12-2010 Nghị quyết số 184/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. 
09-12-2010 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2009. 
07-12-2010 Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 
13-07-2010 Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND17 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo. 
13-07-2010 Nghị quyết số 180/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Bãi bỏ Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 25/7/2006 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2010 Nghị quyết số 179/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè. 
13-07-2010 Nghị quyết số 178/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 – 2020. 
13-07-2010 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2010 Nghị quyết số 176/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010. 
13-07-2010 Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 
13-07-2010 Nghị quyết số 174/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Lai Châu năm 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
4,179,447 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner