Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 53 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
18-10-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định “Một số điểm cụ thể về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. 
07-10-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
20-09-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
17-09-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v bãi bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh về ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-09-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể nội dung mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi một số điều đã được quy định tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh Lai Châu. 
30-08-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã. 
23-08-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo. 
09-08-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-08-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao, hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-08-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, một số cây trồng và tài khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
29-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
20-07-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. 
12-07-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Huỷ bỏ điểm 5, khoản I, Điều 5 quy định chi phí quản lý và tổ chức thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Lai Châu. 
12-06-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng; cán bộ tăng cường đối với các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đường và Thị xã Lai Châu giai đoạn 2010 – 2015. 
07-06-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. 
07-06-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
01-06-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 
19-04-2010 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Phân bổ chi tiết nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại tỉnh Lai Châu năm 2010. 
19-04-2010 Quyết định số 453/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh đang học tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các huyện. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
4,219,110 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner