Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 + 07 xuất bản ngày 29-07-2020: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. (từ trang 04 đến trang 05)
10-07-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 06 đến trang 07)
10-07-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn. (từ trang 08 đến trang 20)
10-07-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. (từ trang 21 đến trang 27)
10-07-2020 Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. (từ trang 28 đến trang 30)
10-07-2020 Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. (từ trang 31 đến trang 33)
07-04-2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 34 đến trang 35)
04-05-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 36 đến trang 58)
15-05-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục cây xanh trồng, hạn chế trồng và cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 59 đến trang 100)
02-06-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và hướng dẫn thi hành Điều lệ sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 101 đến trang 119)
22-06-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (trang 120)
24-06-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. (từ trang 121 đến trang 122)
24-06-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 123 đến trang 133)
24-06-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về mức chi cho hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 134 đến trang 137)
26-06-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 138 đến trang 147)
03-07-2020 Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động Khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 148 đến trang 157)
16-07-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 158 đến trang 165)
4,314,039 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner