Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 05 xuất bản ngày 01-09-2008: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-08-2008 Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. (từ trang 04 đến trang 13)
04-08-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 14 đến trang 16)
04-08-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và một số giải pháp bổ sung trong 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 17 đến trang 21)
04-08-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. (từ trang 22 đến trang 25)
04-08-2008 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục bậc Trung học phổ thông. (từ trang 26 đến trang 27)
04-08-2008 Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung cính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, hỗ trợ cán bộ luân chuyển và tăng cường xuống cơ sở tại Nghị quyết số: 13/2004/NQ-HĐND ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh. (từ trang 28 đến trang 29)
04-08-2008 Nghị quyết số 127/2008/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu. (từ trang 30 đến trang 35)
11-04-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thực hiên các biện pháp góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội tăng trưởng bền vững. (từ trang 36 đến trang 40)
11-07-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn lao động trên địa bàn tỉnh. (từ trang 41 đến trang 44)
06-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 45 đến trang 59)
08-08-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Chia tách và thành lập mới một số bản, tổ dân phố ở các xã, phường thuộc Thị xã Lai Châu. (từ trang 60 đến trang 70)
20-08-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục bậc Trung học phổ thông. (trang 71)
20-08-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tô dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. (từ trang 72 đến trang 75)
26-08-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 76 đến trang 78)
29-07-2008 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. (trang 79)
29-07-2008 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. (trang 80)
29-07-2008 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. (trang 81)
29-07-2008 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Ban Văn hoá - Xã hội, Thành viên Ban Văn hoá - Xã hội; Thành viên Ban Pháp chế và Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khoá XII. (từ trang 82 đến trang 83)
04-08-2008 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2009. (từ trang 84 đến trang 85)
11-04-2008 Quyết định số 480/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh mức chi trả thù lao cho hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 86 đến trang 87)
4,232,516 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner