Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 11-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-10-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
18-10-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định “Một số điểm cụ thể về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu”. 
07-10-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
20-09-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
17-09-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v bãi bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh về ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-09-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể nội dung mục d khoản 7 Điều 1 Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 11/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi một số điều đã được quy định tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 01/6/2007 của UBND tỉnh Lai Châu. 
30-08-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường huyện, xã. 
23-08-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo. 
09-08-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định cụ thể một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-08-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao, hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
09-08-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, một số cây trồng và tài khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,358,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner