Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 01-2014: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Quyết định số 1630/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2013 - 2015) phường Quyết Tiến, thị xã Lai Châu. 
11-12-2013 Quyết định số 1629/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Tân Phong, thị xã Lai Châu. 
11-12-2013 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu. 
11-12-2013 Quyết định số 1627/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2013 - 2015) phường Đông Phong, thị xã Lai Châu. 
11-12-2013 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu. 
11-12-2013 Quyết định số 1622/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 
09-12-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2014. 
09-12-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014. 
09-12-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
06-12-2013 Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014. 
06-12-2013 Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 
06-12-2013 Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-12-2013 Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Lai Châu. 
06-12-2013 Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách nhà nướcvà phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2014. 
06-12-2013 Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 
06-12-2013 Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014. 
25-11-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
21-11-2013 Quyết định số 1504/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,683,446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner