Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 10-2014: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu. 
15-09-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
15-09-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-09-2014 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2014-2015) thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn. 
10-09-2014 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 
10-09-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2014-2015) huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. 
10-09-2014 Quyết định số 1096/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 
08-09-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
26-08-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015. 
25-08-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,686,490 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner