Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 12-2014: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh lai Châu. 
10-12-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2015. 
10-12-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015. 
10-12-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
01-12-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
27-11-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy chế quản lý, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy thủy điện sử dụng nước từ lưu vực của tỉnh Lai Châu. 
05-11-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
05-11-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
05-11-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
05-11-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức trợ cấp xã hội cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu. 
05-11-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu năm 2015. 
30-10-2014 Quyết định số 1406/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
13-10-2014 Quyết định số 1260/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,683,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner