Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 7-2014: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
11-07-2014 Nghị quyết số 99/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2014. 
11-07-2014 Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014. 
11-07-2014 Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
11-07-2014 Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015. 
11-07-2014 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 130/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của HĐND tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện thuộc tỉnh cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
11-07-2014 Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014 -2015. 
08-07-2014 Quyết định số 756/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lai Châu thuộc Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam. 
08-07-2014 Quyết định số 734/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ số lượng xã và các chức danh công chức cấp xã của các huyện: Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại tỉnh Lai Châu. 
08-07-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-07-2014 Quyết định số 731/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030. 
02-07-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-06-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,687,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner