Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 18-09-2021: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2021 Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 17)
10-08-2021 Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè. (từ trang 18 đến trang 32)
10-08-2021 Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 33 đến trang 34)
10-08-2021 Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. (từ trang 35 đến trang 62)
26-07-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. (trang 63)
29-07-2021 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 64 đến trang 65)
12-08-2021 Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 66 đến trang 83)
23-08-2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp cho UBND huyện, thành phố phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (từ trang 84 đến trang 86)
10-08-2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025. (từ trang 87 đến trang 134)
10-08-2021 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết một số nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh; bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ phát sinh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. (từ trang 135 đến trang 164)
4,433,940 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner