Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 10-2017: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu. 
18-09-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Lai Châu. 
12-09-2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
12-09-2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu. 
07-09-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi nội dung một số Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
06-09-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
30-08-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị thuộc Sở Công Thương. 
30-08-2017 Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. 
24-08-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
24-08-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
24-08-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
24-08-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
23-08-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
23-08-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
21-08-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,662,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner