Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 8-2010: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
20-07-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. 
13-07-2010 Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND17 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo. 
13-07-2010 Nghị quyết số 180/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Bãi bỏ Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 25/7/2006 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2010 Nghị quyết số 179/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè. 
13-07-2010 Nghị quyết số 178/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 – 2020. 
13-07-2010 Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
13-07-2010 Nghị quyết số 176/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2010. 
13-07-2010 Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2015. 
13-07-2010 Nghị quyết số 174/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Lai Châu năm 2011. 
12-07-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Huỷ bỏ điểm 5, khoản I, Điều 5 quy định chi phí quản lý và tổ chức thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Lai Châu. 
12-06-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng; cán bộ tăng cường đối với các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đường và Thị xã Lai Châu giai đoạn 2010 – 2015. 
07-06-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản. 
07-06-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
01-06-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 
17-05-2010 Nghị quyết số 173/2010/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v Ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng; cán bộ tăng cường đối với các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đường và Thị xã Lai Châu giai đoạn 2010 – 2015. 
17-05-2010 Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND12 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; Đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh. 
17-05-2010 Nghị quyết số 171/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,288,066 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner