Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 12-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-11-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
14-11-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung một số nội dung của Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
30-10-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số nội dung trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
29-10-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016. 
09-10-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số nội dung Quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu. 
02-10-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 
30-09-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp. 
24-09-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
24-09-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
23-09-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,360,217 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner