Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 04 xuất bản ngày 25-06-2006: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-03-2006 Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Lai Châu. (từ trang 03 đến trang 05)
23-03-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. (từ trang 06 đến trang 08)
23-03-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lai Châu. (từ trang 09 đến trang 11)
23-03-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành lập các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu. (từ trang 12 đến trang 15)
28-03-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 46/2005/NQ-TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị tại tỉnh Lai Châu. (từ trang 16 đến trang 23)
08-05-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 24 đến trang 35)
24-05-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lai Châu. (từ trang 36 đến trang 38)
24-05-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu. (từ trang 39 đến trang 41)
25-05-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lai Châu giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 42 đến trang 65)
25-05-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 66 đến trang 77)
30-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết dự án: Hỗ trợ sản xuất - phát triển ngành nghề và Định canh định cư năm 2006. (từ trang 78 đến trang 90)
08-06-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách trên địa bàn tỉnh Lai Châu. (trang 91)
12-06-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu. (từ trang 92 đến trang 99)
14-06-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Lai Châu. (từ trang 100 đến trang 105)
3,559,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner