Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 5-2006: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-05-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn kết dư năm 2005 từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi tỉnh Lai Châu. 
12-05-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào trồng cây xanh nhân ngày sinh nhật Bác. 
05-05-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất Khu dân cư số 4 – Thị xã Lai Châu. 
27-04-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn năm 2006 – tỉnh Lai Châu. 
24-04-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước. 
11-04-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá đất ở nông thôn và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn thuộc khu vực Động Tiên Sơn – xã Bình Lư – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu. 
10-04-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí phân giới cắm mốc năm 2006. 
03-04-2006 Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. 
23-03-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh và phân bổ chi tiết nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hoá Thông tin và vốn hỗ trợ kinh phí tăng cường các đội thông tin lưu động và cung cấp các sản phẩm Văn hoá vùng cao theo Quyết địng 186 năm 2006. 
21-03-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ chi tiết danh mục và kinh phí các công trình đầu tư năm 2006 cho Đài PT-TH tỉnh Lai Châu. 
15-03-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn thực hiện chính sách Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định 186 và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006. 
09-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn kết dư năm 2005 Nguồn vốn bồi thường di dân, TĐC dự án thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-03-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn Dự án hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mièn núi, vùng dân tộc ít người và vùng khó khăn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006. 
03-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống một số bệng xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, tỉnh Lai Châu năm 2006. 
15-02-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt các danh mục đề tài – dự án thực hiện từ năm 2006. 
09-02-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân khai chi tiết kinh phí phòng, chống ma tuý năm 2006. 
09-02-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân khai chi tiết kinh phí phòng, chống tội phạm năm 2006. 
08-02-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh và phân bổ chi tiết vốn chương trình mục tiêu dân số – Kế hoạch hoá gia đình – Bảo vệ TE năm 2006. 
07-02-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn chương trình Xoá đói giảm nghèo năm 2006. 
10-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch thực hiện Dự án “Hỗ trợ, phát triển dân tộc Si La” tỉnh Lai Châu năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
3,562,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner