Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành: 65 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định tiêu chí phân loại cấp độ khó khăn trong các thôn bản đặc biệt khó khăn của xã khu vực II và trong các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Lai Châu. 
30-11-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành quy định về lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
20-11-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: báo chí, phát thanh - truyền hình , xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật. 
17-11-2006 Chỉ thị số 15/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác thu ngân sách. 
02-11-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
27-10-2006 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình quản lý thực hiện di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
27-10-2006 Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
06-10-2006 Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác di dân, tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
19-09-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường chỉ đạo phong trào quần chúng bảo vệ an toàn an ninh trật tự khu vực biên giới quốc gia. 
18-09-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
07-09-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thuê nhà ở cho CBCCVC năm 2006. 
28-08-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành định mức thu và sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
25-08-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Tiếp tục đẩy mạnh an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 
18-08-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
15-08-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè giai đoạn 2006 - 2010, tầm nhìn 2020. 
15-08-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v Thực hiện các nhiệm vụ năm học 2006 – 2007. 
01-08-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp năm 2006. 
19-07-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn đầu tư năm 2006 từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2005. 
19-07-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết nguồn ứng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2006. 
19-07-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn Thị xã Lai Châu năm 2006. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
3,558,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner