Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 9-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-09-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
10-09-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
30-08-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. 
29-08-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-08-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu. 
28-08-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
28-08-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu. 
21-08-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 
19-08-2013 Quyết định số 881/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống Y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
07-08-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu. 
07-08-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
31-07-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011. 
31-07-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,424,501 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner