Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
HĐND tỉnh
Uỷ ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Lai Châu
HĐND huyện Mường Tè
HĐND huyện Phong Thổ
HĐND huyện Sìn Hồ
HĐND huyện Tam Đường
HĐND huyện Than Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2013 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chia tách, thành lập các bản thuộc các xã trên địa bàn các huyện: Than Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu. 
12-07-2013 Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
12-07-2013 Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
12-07-2013 Nghị quyết số 77/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi và bổ sung một số nội dung Quy định tại Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước của tỉnh Lai Châu. 
12-07-2013 Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
12-07-2013 Nghị quyết số 75/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND 17 ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND ngày 07/12/2010 của HĐND tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN. 
12-07-2013 Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016. 
12-07-2013 Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
12-07-2013 Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, thi học sinh giỏi tại tỉnh. 
12-07-2013 Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-12-2012 Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
07-12-2012 Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-12-2012 Nghị quyết số 66/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu. 
07-12-2012 Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 63/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013. 
07-12-2012 Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
07-12-2012 Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. 
07-12-2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu là đô thị loại III. 
06-12-2012 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
4,287,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

đồng hồ nam giá rẻ, đồng hồ nữ giá rẻ, đồng hồ nam đẹp, đồng hồ orient chính hãng, thau rua be nuoc ngam benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dán chai chân,

free flash banner on free flash banner